?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 草的hg影响它的销量吗Q?- 获嘉县嘉源草毡制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="草" /> <link type="text/css" href="/template/chaozhan/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/chaozhan/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/chaozhan/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/chaozhan/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/chaozhan/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 获嘉县嘉源草毡制品有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hsenu64.top">大棚草帘</a>?a href="/supply/">_Ed生厂家</a>?a href="/news/">草批发h</a>{相关信息发布和*** 新资讯,敬请xQ? </div> <div class="topNavSe fr"> <p><i></i>137-8192-6868</p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32322/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.hsenu64.top" title="大棚草帘" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20180203052352.jpg" alt="大棚草帘" /></a> </div> <div class="fr tell"> <img src="/template/chaozhan/images/tell.jpg" alt="大棚草帘" /> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.hsenu64.top/" class="cur" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/" title="新闻资讯"rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about3.html" rel="nofollow" title="生现场">生现场</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about4.html" rel="nofollow" title="发货现场">发货现场</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=530; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180203065830.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180203073006.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180203073020.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">热门搜烦Q?/span> <a rel="nofollow"href="http://www.hsenu64.top" title="大棚草帘">大棚草帘</a> <a rel="nofollow"href="http://www.hsenu64.top/supply/" title="_Ed">_Ed</a> <a rel="nofollow"href="http://www.hsenu64.top/news/" title="草批发">草批发</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/chaozhan/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>产品中心<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://www.hsenu64.top/thdk/" target="" title="_Ed">_Ed</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/cl/" target="" title="草帘">草帘</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/cs/" target="" title="草">草</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/sndk/" target="" title="水惔垫块">水惔垫块</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/mz/" target="" title="草支?>草支?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/cd/" target="" title="草袋">草袋</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/cb/" target="" title="草棒">草棒</a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>联系人:冯经?/p> <p>电话Q?373-4725093</p> <p>手机Q?37-8192-6868</p> <p>|址Q?a href="http://www.hsenu64.top" rel="nofollow" title="|址">www.hsenu64.top</a> </p> <p>地址Q河南省获嘉县冯庄镇冯庄村北大街0398</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>新闻中心<span>/获嘉县嘉源草毡制品有限公?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 style="font-size:18px; text-align:center; line-height:30px; font-weight:bold; margin-bottom:20px;">草的hg影响它的销量吗Q?/h1> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.hsenu64.top/news/117.html'>http://www.hsenu64.top/news/117.html</a></span><span>发布旉Q?019-07-04</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><p> q期很多用户问道Q?a href="/cs/" target="_blank">草</a>的hg不会影响它的销量?很多用户Ҏ们公司的<a href="/supply/14.html" target="_blank">草h</a>提出了质疑,他们认ؓ草的hg才会提高销量,<a href="/cl/" target="_blank">草帘</a>的hD高会影响到它的销量。这是真的吗Q作为生产草l的厂家向大家详l的分析一下?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190704/20190704144948_0976.jpg" alt="草" width="400" height="300" title="草" align="" /> </p> 俗话_一分h׃分货Q我们公司的草的hg所以比其他的厂家生产的草的h格高Q这主要是因为我们公司生产的草的质量是有保证的Q都是经q严格把关的Q我们生产的每一根稻草都是严格按照生产的E序q行生的,在生产之前有专门的工作h员去除杂叶、烂叶以及一些腐烂的U秆?br /> 我们公司生出来的草lI都会它们存放之q燥的场所Q避免防潮,我们的成本较高,所以h格相Ҏ说比较高Q保证了它的出厂质量Q让用户攑ֿ购买?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"> <div>上一?<a href="118.html">对于_EdQ你了解多少Q?/a></div> <div>下一?<a href="116.html">购买草帘旉要注意哪些?</a></div> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b2%dd%c9%fe'>草</a>, </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/129.html" rel="nofollow" title="草在生产过E中会遭受哪些损宻I">草在生产过E中会遭受哪些损宻I</a><span>2019-08-15</span></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/125.html" rel="nofollow" title="制作草Ӟ对于选购的稻草有什么要求?">制作草Ӟ对于选购的稻草有什么要求?</a><span>2019-08-01</span></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/121.html" rel="nofollow" title="草批发时的注意事项">草批发时的注意事项</a><span>2019-07-18</span></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/117.html" rel="nofollow" title="草的hg影响它的销量吗Q?>草的hg影响它的销量吗Q?/a><span>2019-07-04</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://www.hsenu64.top/supply/136.html" target="" title="l化草" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32322/201906291733466653232216235.jpg?path=www.hsenu64.top/uploads/cp/201906291733466653232216235.jpg" alt="l化草" width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.hsenu64.top/supply/136.html" target="" title="l化草" rel="nofollow">l化草</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.hsenu64.top/supply/135.html" target="" title="捆草lh? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32322/201906291734008683232258610.jpg?path=www.hsenu64.top/uploads/cp/201906291734008683232258610.jpg" alt="捆草lh? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.hsenu64.top/supply/135.html" target="" title="捆草lh? rel="nofollow">捆草lh?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.hsenu64.top/supply/134.html" target="" title="草多少׃? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32322/201906291734168833232290883.jpg?path=www.hsenu64.top/uploads/cp/201906291734168833232290883.jpg" alt="草多少׃? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.hsenu64.top/supply/134.html" target="" title="草多少׃? rel="nofollow">草多少׃?/a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head></head> <body> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <div class="foot"> <div class="foot-con"> <div class="foo-cont"> <p class="name">联系我们</p> <p class="not">如果有Q何问题请联系我们Q我们将***快的方式联系您!</p> <div class="cont-fcon"> 地址Q河南省获嘉县冯庄镇冯庄村北大街0398 <br /> 电话Q?373-4725093 </div> <p class="tel">137-8192-6868</p> </div> <div class="foo-right"> <div class="footlink"> <b class="name">底部信息Q?/b> <div class="linka"> 草批发哪家好?供应订做多少钱?_Edh怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供碳化稻壟뀁大草帘h根{草l_家、大保温草帘等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ | <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3eff763692c2b69b041d31483741395a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a rel="nofollow" href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=3eff763692c2b69b041d31483741395a" title="癑ֺl计" target="_blank">癑ֺl计</a> | <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273053572'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273053572%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-01-29/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.hsenu64.top/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> </br> 热门城市Q?<a href="/tianjin.html" title="天|" target="_blank" >天|</a> <a href="/shijiazhuang.html" title="矛_? target="_blank" >矛_?/a> <a href="/henan.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/anyang.html" title="安阳" target="_blank" >安阳</a> </div> </div> <div class="foot-left"> <div class="left"> 版权所有:获嘉县嘉源草毡制品有限公? </div> <div class="right"> 备案~号Q? <a title=" 豫ICP?8006871?1" target="_blank"> 豫ICP?8006871?1</a> <a >技术支持:中企电子商务</a> </div> </div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/chaozhan/images/ewm.png" alt="二维?/> </div> </div> </div> <div class="footnav"> <ul> <li><a href="http://www.hsenu64.top/" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/supply/" title="产品中心" rel="nofollow" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/news/" title="新闻资讯"rel="nofollow" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about2.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about3.html" rel="nofollow" title="生现场">生现场</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/about/about4.html" rel="nofollow" title="发货现场">发货现场</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="/rss.xml" title="XML">XML</a></li> <li><a href="http://www.hsenu64.top/4g" title="手机|站">手机|站</a></li> </ul> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9e6148a955300d431146b53a3e4ef16f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <a href="http://www.hsenu64.top/"></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>